Badanie endoskopowe (fiberoskopowe) nosa i nosogardła 
Gabinet  Laryngologiczny - Spółdzielnia
Warszawa ul. Waryńskiego 9 (przy Placu MDM)

w poniedziałki w godz. 8.20 -12.00 

zapisy  
tel. 22-621-23-49, 22-625-15-90,

rejestracja internetowa http://rentgen.pl/zapisy.html 

WYDRUKUJ TERAZ